3 ธุรกิจที่นิยมส่งของไปภาคใต้

ปัจจุบันนี้หากจะเอ่ยถึงธุรกิจที่มาแรงแซงทางโค้งธุรกิจชนิดอื่น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าสวนกระแสของโรคระบาดไวรัส Covid-19 กันไปเลยไม่น้อย...