ประกันประเภท 3 ดีอย่างไร และเหมาะกับใคร

สำหรับคนที่ต่อประกันมาหลายปี มีประวัติการขับขี่ที่ค่อนข้างปลอดภัย ทางเลือกของการต่อประกันในปีถัด ๆ ไปก็คือ การทำประกันประเภท 3...