คอมพิวเตอร์ & เครื่องปริ้นอิงค์เจ็ท คืออะไร

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นอิงค์เจ็ทเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งในเรื่องของการศึกษา...