ประกันประเภท 3 ดีอย่างไร และเหมาะกับใคร

ประกันประเภท 3

สำหรับคนที่ต่อประกันมาหลายปี มีประวัติการขับขี่ที่ค่อนข้างปลอดภัย ทางเลือกของการต่อประกันในปีถัด ๆ ไปก็คือ การทำประกันประเภท 3 ซึ่งเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง มักมีค่าเสียหายมหาศาลเสมอ ดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ตลอดแบบไม่เคยขาด ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประหยัดเงินในการซ่อมแซ่มรถไปได้มากเช่นกัน

ประกันประเภท 3 คืออะไร

ประกันประเภท 3 เป็นประเภทประกันที่มีราคาเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดรองจากประกันประเภท 4 โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด โดยมีการคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ 

ความคุ้มครองประกันประเภท 3

สำหรับประกันประเภท 3 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประกันชั้น 3 นั้น ความคุ้มครองจะแตกต่างกับประกันรถยนต์ 2+ และ 3+ จะคุ้มครองในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนคู่กรณี ทางประกันจะจ่ายชดเชยค่าความเสียหายให้กับคู่กรณีเท่านั้น และไม่รวมกับกรณีที่รถยนต์ของเราสูญหายจากการโจรกรรม หรือไฟไหม้ โดยรายละเอียดการให้ความคุ้มครองมีดังต่อไปนี้

  • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก หรือของคู่กรณี อันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อ และต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกเหนือจากการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. โดยในกรณีเสียชีวิตบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกันที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้ หรือชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองต่อสินทรัพย์ของผู้ที่ได้รับความเสียหาย เช่น รถยนต์ของคู่กรณี ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้
  • ประกันประเภท 3 เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ทั้งรถส่วนบุคคล และเพื่อการพาณิชย์ ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  • ซื้อได้เลยไม่จำกัด ทุกยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
  • เหมาะกับการซื้อควบ พ.ร.บ.

ประกันประเภท 3 ต่างจากพรบ อย่างไร

พรบ จะคุ้มครองเฉพาะคนไม่คุ้มครองรถ แต่ประกันประเภท 3 จะคุ้มครองทั้งคนและรถ แต่จะคุ้มครองรถของคู่กรณีเท่านั้น และหากในกรณีบาดเจ็บวงเงินความคุ้มครองก็มากถึง 1 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้กรณีเกิดบาดเจ็บสาหัส ซึ่งถ้าซื้อพ.ร.บ. รถยนต์ วงเงินอาจจะไม่พอ ซึ่งอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเองจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันประกันรถยนต์มีราคาค่อนข้างที่จะแพง โดยประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ซึ่งประกันประเภท 3 ถือว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีราคาถูก และสมเหตุสมผลตามความต้องการของผู้ที่ใช้รถน้อย